Zhodnocení předškolního klubu za rok 2013/2014

Tento rok jsme zahájili již v naších nově zabydlených prostorech v přízemí budovy Střediska Horizont na ulici Holvekové. Na děti čekala nově vymalovaný předškolní klub s toaletou. Byly pro ně připravené taktéž nové hračky a didaktické hry.

Velmi si vážíme aktivní účasti ze strany letošních rodin, a to jak při docházce do předškolního klubu, tak i při individuální předškolní přípravě v jednotlivých rodinách a při účasti na jednorázových akcích. 

V průběhu tohoto školního roku bylo podpořeno celkem 23 rodičů a 22 děti. Většina se prostřídala v předškolním klubu a někteří využily pouze jednorázových aktivit. 

V letošním školním roce jsme si pro děti připravily pracovní sešit pro každé z nich,  který byl složen z různých materiálů, které se týkaly jednotlivých téma, kterým jsme se s dětmi věnovali.  Děti v sešitě pracovaly jak s námi v předškolním klubu, tak i s rodiči doma. Práce se sešitem se nám velmi osvědčila a dětem s rodiči se moc líbila. 

Letos se uskutečnily akce typu bazárek oblečení, vázaní adventních věnců, mikulášská nadílka, vánoční focení, vánoční besídka, maškarní ples, výlet s rodiči a v neposlední řadě také předávaní vysvědčení spojené s focením. Účast na těchto akcích byla pro nás milým potěšením.  Akcí se účastnili jak klienti, kteří službu využívali v minulosti, tak stávající klienti a zájemci o službu.