Předškolní klub rozdával vysvědčení

Dne 25. 6. 2014 proběhla akce předávání vysvědčení dětem, které navštěvovaly ve školním roce 2013/2014 Předškolní klub střediska Horizont.

Této akce se zúčastnilo 8 rodičů a 11 dětí. Akce se konala na místní farnosti. Nejprve proběhlo slavnostní předávání vysvědčení, po kterém následovalo focení dětí a celých rodin. Po formální častí jsme společně s klienty, ochutnávali perníčky, které děti v předškolním klubu upekly, a všichni jsme si opekli párek. Akcí se linula velmi příjemná atmosféra. Tímto bychom rádi poděkovaly, jak zúčastněným rodinám, tak otci Darkovi za poskytnutí nádherného zázemí, a také kolegům kteří nám pomohli akci zrealizovat.