Diecézní charita ostravsko-opavská se rozrostla o další charitu

Diecézní charita ostravsko-opavská se rozrostla o další charitu

Diecézní charita ostravsko-opavská se rozrostla o další charitu, v Moravskoslezském kraji a Jesenicku jich pomáhá už osmnáct. Včera ve večerních hodinách byla v Malé Morávce slavnostně otevřena nová Charita sv. Martina, jejíž vznik je reakcí na nedostatek sociálně zdravotních služeb v této části regionu. Významný krok k jejich dostupnosti podpořila svou účastí ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Při slavnostním předávání dekretu zřizujícího novou charitu ukazoval ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské na její mapu: „Jsem velmi rád, že se nám podařilo zaplnit toto bílé místo. Otázka dostupnosti zdravotně sociálních služeb v této části regionu byla doposud velkým problémem.“ Zároveň také vyřídil pozdravy Mons. Františka Václava Lobkowicze, který se pro nemoc nemohl osobně zúčastnit.

Jinak se ale sešla celá řada vzácných hostů. Kromě prezidenta Diecézní charity ostravsko-opavské P. Jana Larische, starosty Malé Morávky Ondřeje Holuba a několika ředitelů blízkých oblastních charit, to byla především ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Ta se o nově vzniklou charitu a život v obci a regionu velmi živě zajímala a vyjádřila zde svou podporu.

Samotné slavnostní otevření začalo už bohoslužbou v místním kostele Nejsvětější Trojice. Pro trochu zmrzlý, ale hezky zaplněný kostel měl P. Marek Žukowski, který u zrodu Charity sv. Martina stál, slova povzbuzení k nezištné službě lásky. K naplňování tohoto ideálu jsou pozváni všichni, nejenom ti, kteří jsou zapojeni do charitní činnosti.

Diecézní charita ostravsko-opavská byla zřízena biskupem ostravsko-opavským Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem v roce 1997. Dnes čítá 18 oblastních charit a provozuje 157 zařízení a zdravotně sociálních služeb, kde se postará o více než 12 000 klientů ročně. S více jak tisícovkou zaměstnanců je největším poskytovatelem zdravotně sociálních služeb v kraji.