Akce Lidé lidem měla úspěch

Akce Lidé lidem měla úspěch

Ve čtvrtek 26. Června 2014 se na Masarykově náměstí v Ostravě uskutečnil sedmý ročník akce Lidé lidem – přehlídky sociálních služeb a souvisejících aktivit, kterou pořádalo statutární město Ostrava pod záštitou náměstka primátora Martina Štěpánka. Netradiční formou se na ní představily organizace, které v Ostravě poskytují sociální služby a s nimi související aktivity.

Kromě bohatého kulturního programu na hlavním pódiu v podání uživatelů sociálních služeb bylo možné navštívit také nejrůznější interaktivní dílny a workshopy zaměřené na činnosti jednotlivých poskytovatelů služeb. V četných prezentačních stáncích, které obklopily téměř celé náměstí, nechyběly se svými výrobky a propagačními materiály ani střediska DCHOO. Své aktivity zde představovalo Poradenské a informační centrum, Vesnička soužití, Středisko sociální aktivizace Horizont a Šance domova. Velkému zájmu návštěvníků se po celý den těšily nejenom naše střediska, ale celá akce. Svými dojmy to podtrhuje také Fabián Krivý: „Na letošním ročníku akce Lidé lidem jsme vystoupili s dětmi z Aktivity Capoeira. Malí tanečníci předvedli nádherné vystoupení v několika stylech senzala iuna (styl podobný break dance) a bangela. Lidé tak mohli vidět, jak naše děti tráví svůj volný čas, a moc se jim to líbilo. Na závěr děti odměnili velkým potleskem.“

Akce skončila v pozdním odpoledni a kromě zážitků a zajímavých informací si její návštěvníci odnesli také praktické tipy a rady pro případ potřeby.